Integritetspolicy

Ikraftträdandedatum: 1a januari 2024

1. Introduktion

Välkommen till Tripplo.com, en plattform som drivs av Rank High AB, specialiserad på att tillhandahålla rabattkoder och erbjudanden från olika onlinebutiker.

Denna integritetspolicy beskriver våra rutiner när det gäller insamling, användning och delning av personlig information som vi mottar från användare av Tripplo.com. Genom att använda våra tjänster godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy.

2. Information om personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige för din personliga information enligt gällande EU:s dataskyddslagstiftning är:

Rank High AB
Org.nr: 559047-8144
Adress: Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Sverige
E-post: axel@tripplo.com
Telefon: +46 722-016786

3. Typer av insamlade data

Vi samlar in olika typer av personuppgifter för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Personlig identifieringsinformation: Såsom namn, e-postadress och telefonnummer när du registrerar dig för våra tjänster eller nyhetsbrev.
 • Surfdata: Information om hur du kommer åt och använder Tripplo.com, inklusive uppgifter om dina besök (som datum och tid), din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem.
 • Användningsdata: Detaljer om dina interaktioner med våra tjänster, inklusive de rabattkoder och erbjudanden du tittar på eller löser in.

4. Metoder för datainsamling

Datainsamlingsmetoder på Tripplo.com inkluderar:

 • Direkt insamling: När du direkt tillhandahåller personlig information via vår webbplats, som under registrering eller när du prenumererar på ett nyhetsbrev.
 • Automatiserade teknologier: Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra din aktivitet på vår webbplats och hålla viss information. Detta beskrivs närmare i avsnittet “Cookies och spårningstekniker”.

5. Syfte och rättslig grund för behandling

De insamlade uppgifterna används för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst: Inklusive att ge dig tillgång till våra erbjudanden och säkerställa den löpande driften av vår plattform.
 • För att kommunicera med dig: Vi använder dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig om uppdateringar, erbjudanden och annan tjänsterelaterad information.
 • För att förbättra våra tjänster: Använder användningsdata för att förstå hur våra tjänster används och för att göra förbättringar.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter inkluderar:

 • Samtycke: Där du har gett klart samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.
 • Avtal: Där behandling är nödvändig för utförandet av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.
 • Legitima intressen: Behandling för våra legitima intressen, som inkluderar marknadsföring, bedrägeriförebyggande och affärsförvaltning.

6. Användning av data

Dina data används för att:

 • Administrera vår webbplats: För att hantera ditt konto, tillhandahålla kundsupport och säkerställa säkerheten på vår webbplats.
 • Personifiera användarupplevelsen: Vi kan använda information för att förstå hur våra användare som en grupp använder de tjänster och resurser som tillhandahålls på vår webbplats.
 • Marknadsforskning: För att genomföra marknadsundersökningar och analyser för att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

7. Användning av cookies och liknande teknologier

På Tripplo.com använder vi cookies och relaterade spårningsmekanismer för att övervaka användarinteraktioner med vår plattform och lagra specifik information. Cookies är små datafiler som överförs till din enhet av vår webbplats, som kan inkludera en anonymiserad identifierare. Dessa teknologier hjälper oss att förbättra din upplevelse på vår sida. Du har möjlighet att antingen acceptera eller avböja dessa cookies. Observera att om du väljer att avstå från cookies kan det påverka din förmåga att fullt ut använda våra tjänster.

8. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras av oss endast så länge som nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Denna varaktighet bestäms av flera faktorer, inklusive vårt behov av att följa lagstadgade skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. Vi följer lagstadgade standarder för att bestämma lämplig behållningsperiod för olika typer av data.

9. Delning och utlämnande av data

Dina personuppgifter kan delas under dessa omständigheter:

 • Med tredjepartstjänsteleverantörer: För att underlätta vår tjänst kan vi dela dina data med tredje parter som utför tjänster på våra vägnar.
 • Under verksamhetsförändringar: Vid en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina data vara en del av de överförda tillgångarna.
 • Med våra koncernenheter: Vi kan dela information med vårt moderbolag, dotterbolag, joint ventures eller andra företag under gemensam kontroll, alltid enligt villkoren i denna integritetspolicy.
 • För rättslig efterlevnad: Vi kan avslöja dina data där det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att följa en rättslig process, domstolsbeslut eller rättslig process.

10. Rättigheter för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Om du är bosatt i EES har du vissa rättigheter gällande din personliga data. Rank High AB är engagerat i att underlätta dessa rättigheter, inklusive:

 • Att få tillgång till och begära en kopia av dina data.
 • Att begära rättelse av eventuella felaktigheter.
 • Att begära radering av dina data under specifika omständigheter.
 • Att invända mot behandling av dina data.
 • Att söka begränsningar i behandlingen av dina data.
 • Att begära överföring av dina data i ett bärbart format.
 • Att dra tillbaka tidigare givet samtycke, där så är tillämpligt.

11. Säkerställande av datasäkerhet

Vi prioriterar säkerheten för din personliga information. Det är dock viktigt att påpeka att ingen elektronisk lagring eller dataöverföring över internet är helt säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

12. Gränsöverskridande databehandling

Vi kan behandla din personliga information på servrar som ligger utanför ditt hemland. Genom att tillhandahålla dina uppgifter till oss godkänner du denna överföring, behandling och lagring av din information på utländska platser, som kan ha andra integritetslagar än ditt hemland. Var förvissad om att vi vidtar åtgärder för att se till att dina integritetsrättigheter fortsätter att skyddas enligt vad som beskrivs i denna policy.

13. Interaktion med externa plattformar

Tripplo.com kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte är under vår kontroll. När du interagerar med dessa länkar navigerar du bort från vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyn för dessa externa webbplatser innan du delar någon personlig information. Observera att vår integritetspolicy inte sträcker sig till dessa externa plattformar.

14. Åtagande till barns onlineintegritet

Tripplo.com är inte avsedd för, eller medvetet riktar sig till, barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in eller efterfrågar personlig information från individer under 16 år. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in information från barn utan lämpligt föräldrars samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort sådan information från våra servrar.

15. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för eventuella ändringar.

16. GDPR-efterlevnad och rättigheter för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

I överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du, om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vissa rättigheter gällande din personliga data. Rank High AB är förbundna att underlätta dessa rättigheter, inklusive:

 • Att få tillgång till och begära en kopia av dina data: Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som vi håller om dig och att begära att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras eller raderas.
 • Att begära rättelse av eventuella felaktigheter: Om du anser att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att se denna information, korrigera den eller få den raderad.
 • Att begära radering av dina data under specifika omständigheter: Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.
 • Att invända mot behandling av dina data: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer.
 • Att begära begränsningar i behandlingen av dina data: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa förhållanden.
 • Att begära överföring av din data i ett bärbart format: Du har rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Att dra tillbaka tidigare givet samtycke, där så är tillämpligt: Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke där Rank High AB förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar. GDPR ger dig rättigheter gällande din personliga data, och Rank High AB är förbundet att uppfylla dessa rättigheter och din integritet enligt denna förordning.

17. Klagomål och kontaktinformation

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, eller om du vill lämna in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Vi kommer att undersöka och försöka lösa eventuella klagomål eller tvister gällande användning eller avslöjande av dina personuppgifter.

Kontaktinformation:
Rank High AB
Org.nr: 559047-8144
Adress: Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 722-016786

18. Ikraftträdandedatum

Denna integritetspolicy träder i kraft den 1a januari 2024 och kommer att förbli i kraft med undantag för eventuella ändringar i dess bestämmelser i framtiden, vilka kommer att vara i kraft omedelbart efter att de har publicerats på denna sida.

Företagsinformation:

Rank High AB
Org.nr 559047-8144
Hantverkargatan 53, lgh 1103
112 31 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 722-016786
Hemsida: Rankhighab.com
Användarvillkor Integritetspolicy Cookies
© 2024 All Rights Reserved. tripplo.com
Denmark flag Denmark
Finland flag Finland
France flag France
Germany flag Germany
Netherlands flag Netherlands
Norway flag Norway
Sweden flag Sweden
United Kingdom flag UK